Növbəti filmlərin Azərbaycanda premyeraların tarixləri dəyişdi:

"Cəza" (premyera 5 may 2014-cü il)

"Təkərlərdə aşpaz" (premyera 5 iyun 2014-cü il)

"Zero Teoreması" (premyera 3 iyul 2014-cü il)

"Üstünlük" (premyera 10 iyul 2014-cü il)

"Əjdahanın yuvası: Qara Əjdahanın üsyanı" (premyera 31 iyul 2014-cü il)


Həmçinin yeni filmlər əlavə olundu:

"Özgə vücud" (premyera 1 may 2014-cü il)

"Venera xəzlərdə" (premyera 15 may 2014-cü il)

"13 günah" (premyera 29 may 2014-cü il)

"Qan qoxunluğu" (premyera 29 may 2014-cü il)

"Canavarlar" (premyera 5 iyun 2014-cü il)

"Dostluq. (Sekssiz)" (premyera 5 iyun 2014-cü il)

"Üçüncü adam" (premyera 19 iyun 2014-cü il)

"Fırtınanın qarşısına" (premyera 7 avqust 2014-cü il)